tik لطفا نسخه ویندوز خود را انتخاب کنید:
            
  • روش تشخیص برای ویندوز XP:
در Run تایپ کنید winmsd و بر روی OK کلیک کنید. اندکی صبر کنید تا پنجره ای باز شود. در سمت راست پنجره، عبارت Processor را پیدا کنید. اگر با x86 شروع شده باشد، ویندوز شما 32Bit است و اگر با ia64 شروع شده باشد، ویندوز شما 64Bit است.
  • روش تشخیص برای ویندوز 7 و بالاتر:
در Run تایپ کنید msinfo32.exe و بر روی OK کلیک کنید. اندکی صبر کنید تا پنجره ای باز شود. در سمت راست پنجره، عبارت System Type را پیدا کنید. اگر با x64 شروع شده باشد، ویندوز شما 64Bit است؛ در غیر این صورت، ویندوز شما 32Bit است.